BEZPŁATNE WARSZTATY TEATRALNE DLA WSZYSTKICH GRUP UCZESTNICZĄCYCH
W FESTIWALU

>>> 28 kwietnia 2018 <<<
>>> 19 maja 2018 <<<

– IV FESTIWAL TEATRÓW AMATORSKICH –

Festiwal Teatrów Amatorskich to wydarzenie, podczas którego spotykają się młodzieżowe teatry amatorskie z całej Polski. Organizowany już po raz 4. Festiwal, skierowany jest do grup, które w swoim repertuarze dotykają wartości, w szczególności tych wzniosłych i prawdziwych, a ich głównym celem jest przekazywanie tych wartości młodym aktorom i widzom. Teatr to wspaniałe narzędzie wychowawcze, które często jest wykorzystywane przez pedagogów, wychowawców, duszpasterzy. Od wielu lat narzędzie to wykorzystuje do pracy z młodzieżą organizator Festiwalu – Akademia Młodzieżowa. Pragniemy, aby Festiwal Teatrów Amatorskich był miejscem wymiany doświadczeń oraz dyskusji o roli teatru w wychowaniu.

Festiwal to nie tylko czas wymiany doświadczeń scenicznych, konsultacji ze specjalistą z tej dziedziny, ale również warsztaty teatralne i szansa nabycia wszelkich porad z zakresu prowadzenia młodzieżowego teatru amatorskiego. Oprócz możliwości zaprezentowania się na scenie, oferujemy również warsztaty teatralne dla młodzieży oraz krótkie forum skierowane do Instruktorów teatralnych, podczas którego nastąpi wymiana doświadczeń i wszelkich porad dotyczących prowadzenia grupy i rozwiązywania problemów z tym związanych.

IV Festiwal Teatrów Amatorskich zorganizowany przez Akademię Młodzieżową odbędzie się 19 maja w Końskowoli (województwo lubelskie, powiat puławski). Zapraszamy grupy teatralne z przedstawieniami, etiudami i krótkimi formami teatralnymi, dotykającymi prawdziwych wartości, do zaprezentowania się podczas Festiwalu.

– ZAPISY I REGULAMIN –
REGULAMIN (POBIERZ)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ)
PLAKAT (POBIERZ)

 

– HARMONOGRAM –
28 kwietnia 2018 r. (czwartek)

Motycz Leśny – Warsztaty Teatralne dla grup biorących udział w Festiwalu
(dla chętnych grup)

7 maja 2018 r. (poniedziałek)

ostateczny termin składania zgłoszeń

19 maja 2018 r. (sobota)

Gminny Ośrodek Kultury im. K. Walczak w Końskowoli –Festiwal Teatrów Amatorskich.

–  9.00 – 10.00  Rejestracja grup

– 10.00 – 12.00  Warsztaty teatralne dla młodzieży oraz forum dla Instruktorów grup
– 12.00 – 12.30  Lunch
– 12.30 – 15.00  Przegląd Festiwalowy
– 15.00 – 15.30  Podsumowanie, wręczenie nagród
–  15.30 – 16.30  Konsultacje z jury

 – KONTAKT –
Sekretariat Akademii Młodzieżowej
Kinga Ozga
tel. 512440046

akademia@fsd.lublin.pl

ul. Jezuicka 4/9
20-113 Lublin

www.akademiamlodziezowa.pl